Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

100-prosent.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

Satser for årsavgiften 2009
Av  100-prosent.com

Da er det snart tid for å betale den årlige avgiften for våre kjøretøy;

nysgjerrig på de nye satsene ?!? Se dem her!

Vi har sett litt på satsene for 2008 Vs 2009
og det er faktisk ikke store forskjellene.

Ta en titt og oppdag at det ligger en aldri så "liten"
overraskelse på lur.

 

Type Kjøretøy

Sats i 2008

Sats i 2009

Differanse

a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg

2660 kroner

2740 kroner

 

+ 80 kroner

b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.

3090 kroner

3185 kroner

+ 95 kroner

c) årsprøvekjennemerker for motorvogner

2660 kroner

2740 kroner

+ 80 kroner

d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg

995 kroner

1025 kroner

+ 30 kroner

e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

1690 kroner

1675 kroner

- 15 kroner

f).
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

380 kroner

390 kroner

+ 10 kroner

 

 

Det interessante og fascinerende her er at årsavgiften for motorsykler faktisk har gått ned.

Selv om det ikke er merkbart er det jo et steg i riktig retning.

Vi kan jo kalle det en aldri så liten julegave til oss motorsyklister; glem nå ikke at det er tanken som teller!

 

Innbetaling av årsavgiften går for øvrig til forfall den 20. mars 2009.

 

 

 

 

 

 

Kilde:

Tollvesenet