Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

100-prosent.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

Satser for årsavgiften 2011
Av  100-prosent

La oss se hvilke satser det nye året bringer oss.
Se de her!

Vi har nok en gang veid satsene opp mot hverandre og sett på differansen mellom årets og foregående års satser.

Her er det ikke de helt store overraskelsene, man kan med

enkelhet si at takstene har steget med elsakt samme beløp som i 2010.

 


 

 

Type Kjøretøy

Sats i 2010

Sats i 2011

Differanse

a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg

2790 kroner

2840 kroner

 

+ 50 kroner

b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.

3245 kroner

3305 kroner

+ 60 kroner

c) årsprøvekjennemerker for motorvogner

2790 kroner

2840 kroner

+ 50 kroner

d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg

1045 kroner

1065 kroner

+ 20 kroner

e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

1705 kroner

1735 kroner

+ 30 kroner

f).
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

395 kroner

400 kroner

+ 5 kroner