100-prosent.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
Les om parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

Fartsregler og bøtesatser
Av 100-prosent


Fra og med 1.februar er det nye bøtesatser som gjelder.
Så til dere som grisekjører:
” - Dette blir rådyrt”.

Nysgjerrig på de nye satsene?!? Se dem her!

Bøtesatsene for ulovlig kjøring vil økes med opptil 1800 kroner,
så et godt råd vil være å fjerne litt av trykket på gassen.
De nye satsene er som følger:

Utgangspunktet for bestemmelsene om fart på veien finner vi i Vegtrafikkloven § 6, som sier at; dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt ved offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 50 km/t og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t. Trafikkreglene §§ 4 og 13 gir en nyansering og en utdypning av Vegtrafikkloven § 6.

Overtredelse/brudd på fartsgrense straffes som følger med forenklet forelegg:

60 km/t eller lavere: Overskridelser t.o.m. 5 km/t: Kr 600.-
60 km/t eller lavere: Overskridelser fra 6 t.o.m. 10 km/t: Kr 1.600.-
60 km/t eller lavere: Overskridelser fra 11 t.o.m. 15 km/t: Kr 2.900.- (gir også en prikk)
60 km/t eller lavere: Overskridelser fra 16 t.o.m. 20 km/t: Kr 4.200.- (gir også to prikker)
60 km/t eller lavere: Overskridelser fra 21 t.o.m. 25 km/t: Kr 6.500.- (gir også to prikker)
Ved 26 km/t over ryker lappen.

70 km/t eller høyere: Overskridelser t.o.m. 5 km/t: Kr 600.-
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 6 t.o.m. 10 km/t: Kr 1.600.-
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 11 t.o.m. 15 km/t: Kr 2.600.-
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 16 t.o.m. 20 km/t: Kr 3.600.- (gir også en prikk)
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 21 t.o.m. 25 km/t: Kr 4.900.- (gir også to prikker)
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 26 t.o.m. 30 km/t: Kr 6.500.- (gir også to prikker)
70 km/t eller høyere: Overskridelser fra 31 t.o.m. 35 km/t: Kr 7.800.- (gir også to prikker)
Ved 36 km/t over ryker lappen.

Ved hastigheter over de her angitte, blir anmeldelse skrevet og førerkortet beslaglagt samt at bot kan ilegges.

Andre aktuelle satser for overtredelse av vegtrafikkloven som kan avgjøres med forenklet forelegg:

Kjøring på rødt lys = 5200 kroner (tidligere kr. 4000).

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, som for eksempel innkjøring forbudt, kollektivfelt og envegskjøring = 4200 kroner (tidligere kr. 3200).

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveier
osv. = 3200 kroner (tidligere kr. 2500).


Ulovlige forbikjøringer = 5200 kroner (tidligere kr. 4000).

Brudd på vikepliktreglene = 5200 kroner (tidligere kr. 4000).

Kjøring uten å gi tegn, uten å ha tent lysene eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys = 2000 kroner (tidligere kr. 1500).

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlige endringer av maksimal motorytelse (trimming)= 4200 kroner (tidligere kr. 3200).

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt, med parkeringsbrems som ikke virker = 2000 kroner (tidligere kr. 1500).

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker = 4000 kroner (tidligere kr. 3000).

Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t, eller kjøring
med moped på motorveg = 1300 kroner (tidligere kr. 1000).


Kjøring med sykkel mot rødt lys, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilt og
sykling på motorveg = 900 kroner (tidligere kr. 700).

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren
(for eksempel håndholdt mobiltelefon) = 1300 kroner (tidligere kr. 1000).


I tillegg kan nevnes:

Trafikkreglene § 13:
Motorvogn med tilhenger med bremser må ikke kjøre fortere enn
80 km/t på vegstrekning med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km/t.

Motorvogn med tilhenger uten bremser og aktuell totalvekt over 300 kg
må ikke kjøre fortere enn 60 km/t.
Overskridelse straffes som for overskridelse av fartsgrense med motorvogn.

Forenklet forelegg - betaling:

Utenlandske bilister blir på lik linje med norske bilister tilbudt et forenklet forelegg som kan betales på postkontor/bank eller med kredittkort på stedet eller nærmeste politistasjon.
I særlige tilfeller kan kontantkasse forefinnes på kontrollstedet.