Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
Les om parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 


Ny føreropplæring for lett og tung motorsykkel
Av 100-prosent

Nye regler for oppkjøring til lett og tung motorsykkel,
gjeldende fra 1. januar 2005.

Det blir fra 1.1.2005 innført nye regler for oppkjøring til

lett og tung motorsykkel (A1 og A).

Ved den nye motorsykkelopplæringen er det et ønske om å ha større fokus på kjøreteknisk kompetanse, dette som en del av den totale førererkompetansen.
Videre vil det bli et målrettet arbeid mot utforkjøringsulykker.
Føreropplæringen innebærer også et obligatorisk kurs i presis kjøreteknikk, og det vil
settes fokus på at risikoreduserende, trafikal opplæring opprettholdes og videreføres.


3.1.1 Opplæringskrav tung motorsykkel (klasse A)


Trinn 1. Trafikalt grunnkurs:

Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer.
OBS! Man er nødt til å gjennomføre Trafikalt grunnkursfor å kunne starte øvelseskjøring ved skole eller privat

Trinn 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Disse målene er gjengitt i forskriften
og i læreplanen.
Grunnleggende kjøretrening kan tas på trafikkskole eller ved privat øvelseskjøring.
Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvelseskjører.
Det er obligatorisk med 3 timer teori som må tas på trafikkskole.

Trinn 3. Trafikal del:

Målene for dette trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen.
Det er obligatorisk med sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk.
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som en sammenhengende praktisk øvelse på avsperret område.
Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen ved dette kurset.


Trinn 4. Avsluttende opplæring:

Denne opplæringen skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven.
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, med 8 timer opplæring hvor 4 timer er praksis.
Kurset begynner med 2 timer innledende emner.
Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring.
Kjørerutene skal legges opp slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper,
vegstandarder og miljø.
Eleven kan kjøre alene på motorsykkelen i dette kurset. I slike tilfeller skal også læreren kjøre motorsykkel. Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel.

Ved slutten av 2 og 3:

Gjennomføres det en veiledingstime på 45 minutter. Timen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. I denne timen skal eleven og trafikklæreren sammen ta stilling til elevens nåværende ståsted.
Eleven skal dessuten få veiledning i hvordan den videre opplæringen bør være.
Måloppnåelsen er i prinsippet obligatorisk, men trafikkskolen kan ikke hindre at eleven går videre. Selv om opplæringen fortsetter på samme trinn, pålegges ikke eleven en ny veiledningstime før overgang til neste trinn.


3.1.2 Opplæringskrav lett motorsykkel (klasse A 1)


I forhold til opplæringen på tung motorsykkel er det fritak for kurset
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk" og mindre omfattende opplæring på trinn 4.

Trinn 1. Trafikalt grunnkurs:

Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer.
OBS! Man er nødt til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs for å kunne starte øvelseskjøring ved skole eller privat.

Trinn 2. Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Målene for trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i forskriften
og i læreplanen. Den grunnleggende kjøretreningen kan tas på trafikkskole eller ved privat øvelseskjøring.
Temaene og  målene i læreplanen kan brukes som veiledning for den som øvelseskjører.
Det er obligatorisk med 3 timer teori, og må tas på trafikkskole.
Ingen obligatorisk praktisk opplæring ut over en veiledningstime.


Trinn 3. Trafikal del:

Målene for dette trinnet styrer hva eleven skal lære. Målene er gjengitt i læreplanen.
Det er ingen obligatorisk opplæring ut over en veiledningstime.


Trinn 4. Avsluttende opplæring:


Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe eleven fram mot førerprøven.
Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, med 4 timer, hvorav 3 timer er praktiske øvelser.

Ved slutten av 2 og 3:

Gjennomføres det en veiledingstime på 45 minutter.
Timen skal inneholde både praktisk kjøring og en samtale. I denne timen skal eleven og trafikklæreren sammen ta stilling til elevens nåværende ståsted.
Eleven skal dessuten få veiledning i hvordan opplæringen videre bør være.
Måloppnåelsen er i prinsippet obligatorisk, men trafikkskolen kan ikke hindre
at eleven går videre.
Selv om opplæringen fortsetter på samme trinn, vil ikke eleven pålegges ny veiledningstime
før overgang til neste trinn.


3.1.3 Utvidelse fra lett- til tung motorsykkel


Ved utvidelse fra lett til tung motorsykkel skal eleven gjennomføre følgende:

* Sikkerhetskurs på bane – presis kjøreteknikk: 4 t hvor 3 t er praktisk trening.
* Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, med 8 t hvor 4 timer er praktisk kjøring.
* Avlegge praktisk førerprøve med tung motorsykkel.


3.1.4 Gjennomføring av undervisningen

* Ingen reelle endringer i forhold til dagens krav.
* Eleven kan kjøre på egen mc i trinn 3 (presis kjøreteknikk) og trinn 4.
- Lærer må kjøre etter på egen mc.
- Ikke krav til godkjent skolesykkel.
- Elev under 19 år må da kjøre "mellomtung mc".
* Maks 3 elever pr. lærer på kurs i trinn 3.

I trinn 4 skal læreren kun undervise en elev i gangen.

100-prosent.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use