100-prosent.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
Les om parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

 

Kolonnekjøring

Av 100-prosent

Man kan ikke si annet enn at det ser utrolig flott og spektakulært ut med sykler i alskens farger og fasonger som paraderer etter hverandre langs med veien.

 

Det man kanskje ikke tenker på er at innenfor rekken av sykler ligger det også
en del farer på lur.

For at kolonnekjøringens gleder skal fortone seg trygt og godt er det bare og følge noen ganske enkle regler.

 

Til å begynne med bør og må man sette seg inn i de overensstemmelsene som klubben

har satt for kolonnekjøring.


Nå er det slik at ikke alle klubber har like retningslinjer for hvordan man skal forholde seg ved kolonnekjøring, men noe av nedenstående tips kan nok
de fleste kjenne igjen.

        ·         I kolonnekjøringens formasjon skal den fremste sykkelen ligge lengst ut til 
            venstre i kjørebanen og den neste lengst til høyre; slik fortsetter det til den bakerste i 
            rekken som for øvrig også skal ligge lengst ut til venstre.·          Foruten ledersykkelen bør man la de minst erfarne førerne kjøre fremst i kolonnen. Dette pga jo lengre bak i kolonnen, jo mer må man regulere fart og avstand.

·          Hold god avstand til sykkelen foran deg. Gjerne litt mer enn det som nødvendigvis kreves, men ikke lag for store luker. Er det noe som er hundre prosent sikkert så er det at sykkelen foran deg på et eller annet tidspunkt vil bremse ned.

·          Vil påpeke viktigheten av å være klar over klubbens regler, hva gjør kolonnen ved en eventuell stans ved vegkryss og lignende. Holder de formasjonen ved stans eller slås kolonnen sammen slik ”=====”. Sistnevnte gjøres ved at høyre sykkel kjører opp på siden av venstre sykkel i kolonnen. Dette for avkorting av kolonnen og respekt for de øvrige trafikkantene.

·          Valgt plassering i vegbanen bør holdes så godt det lar seg gjøre.

·          Det er viktig og alltid holde sin plass i kolonnen, om du blir du lei av plasseringen din og ønsker et bytte, vent til neste stans.

·          Vær oppmerksom og følg til en hver tid fartsøkningen/fartsreduksjonen i kolonnen.

·          Viktig å være lydhør ved pauser da det kan bli gitt viktig informasjon som for eksempel endringer i formasjonen.

 

For kort å oppsummere, ha et godt overblikk over foran kjørende, oppretthold avstanden og dermed unngå irriterende småulykker og det som verre er.

 

Vi ønsker dere alle en god og minnerik sesong.