100-prosent.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
Les om parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

Parkeringsbestemmelser for motorsykkel, moped og scooter.
Av 100-prosent

Det har vært en del spekulasjonerrundt det her med fri parkering av motorsykler i storbyene,så vi har sett litt nærmere på de fem største byene og kommet frem til følgende...

 

Generelle bestemmelser

I følge lovverket gjelder de samme reglene for motorsykkel som for andre kjøretøy og er gjeldende over hele landet.

Dette innebærer at alle kjøretøy inkludert motorsykkel, moped, scooter etc.

må plasseres og løse billett på samme måte som en alminnelig bil.

Det første som kanskje dukker opp når man tenker ”billett” er vel hvor man skal plassere den,

men i følge loven er det førerens ansvar å finne en passende plassering av automatbilletten.

Da dette er sagt, skal vi se litt nærmere på det som blir gjort i praksis, og om det faktisk eksisterer noe som heter ”fri” parkering for motorsykkel i de fem største byene.

Det finnes ”gråsoner” hvor det kan aksepteres at man parkerer, som for eksempel langs vegger på spesielt brede fortau, eller langs ytterkanter av åpne plasser.

I de tilfellene dette gjøres, må man være oppmerksomme på at dette ikke må regnes som tillatelse, men kun er enkelte tilfeller av skjønnsutøvelse.

Husk også at generell parkering på fortau ikke er akseptabelt.

Nå skal vi gå mer inn i dybden på hver enkelt by og se på deres parkeringstilbud for motorsyklister.

 

Oslo Kommune

Oslo har opparbeidet flere steder der motorsykler og mopeder kan

parkere gratis:

  

- Oslo Vest

Strømborgveien (Huk parkeringsplass), 13 plasser.


- Oslo sentrum
Cort Adlers gt. v/Vestbanen, 10 plasser.

Dronningens gt. (Karl Johansgate - Prinsensgate.), 6 plasser.
Karl Johans gt. (Rosenkrantz gt. - Universitetsgt.), 25 plasser.
Møller gt. (Skråninga – Linaas gate), 10 plasser.
Tullinløkka parkeringsplass, 20 plasser.
Fritdjof Nansens plass, 7 plasser.
Hieronymus Heyerdahls gate, 5 plasser.

Kart som viser de opparbeidete plassene for motorsykler finner du her.

 

Bergen Kommune 

I Bergen er det ikke brukt ressurser på egne parkeringsplasser for motorsykler, men det er mulig å parkere gratis på Bygarasjen.

Den ene bommen ved innkjøringen er så liten at det går an å kjøre inn en motorsykkel på siden av den uten å trekke billett.

Bergen Kommune har i praksis liten prioritering på åvervåking av parkerte motorsykler,

men om en Mc står feilparkert kan man risikere å få en ileggelse.

Som tidligere sagt, dette går på skjønnsutøvelse.

Glem ikke, at i utgangspunktet gjelder de samme reglene for motorsykkel som for bil.

 

 Trondheim Kommune 

I Trondheim er det som i de fleste andre byer, heller ikke spesielt tilrettelagt for Mc-parkering, men om man ikke er til hinder for offentligheten er det i stor grad et spørsmål om skjønn.

Parkerer man sykkelen på brede fortau og ikke er til hinder for andre er det stort sett greit, men dette er ikke en gitt tillatelse.

Vil man derimot stå sentralt og samtidlig være sikker på å ikke få en ileggelse, er det faktisk tillatt å parkere sykkelen sin ved gamle televerket øverst i Nordre gt. (Gågaten).

Også her gjelder regelen om ikke å være til hinder for offentligheten.

Foruten det som er beskrevet ovenfor, er det de generelle bestemmelsene som til enhver tid er gjeldende.

 

Stavanger Kommune 

Stavanger Kommune har ikke noe spesielt parkeringstilbud når det gjelder fri parkering for Mc, men noen særskilte parkeringsplasser er reservert for motorsykler.

Disse parkeringsplassene er skiltet.

 

Tromsø Kommune 

For tiden er det ikke særskilte parkeringsplasser for motorsykkel i Tromsø Kommune,

men det benyttes ”gråsoner” som kan aksepteres. Eksempler på gråsoner er langs vegger med god bredde på fortauet, og langs ytterkantene på åpne plasser.

Som tidligere nevnt er ikke dette en gitt tillatelse,

men kun bruk av skjønn.

Kan like gjerne resultere i en ileggelse, da reglene for parkering av motorsykler i utgangspunktet er de samme som for bil.

Tromsø Kommune planlegger etter hvert å opprette særskilte plasser/strekninger med fri parkering for motorsykler.