100-prosent.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
Les om parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

 

Vår atferd i trafikken

Av 100-prosent

Bør vi ”myke” trafikanter tenke mer på hvordan vår kjørestil er?
Er vi egentlig synlige nok, tenker vi nok på hvordan kjørestilen påvirker vår sikkerhet?
Dette er verd å se litt nærmere på.

Ulykker mellom MC/bil skyldes ofte at bilisten ikke ser deg, det er derfor meget viktig
at man selv er mere bevisst på å bli sett.
Bruk gjerne fjernlys, plasser deg i bilistens synsfelt
og søk blikkontakt.
Prøv etter beste evne å ”lese” hva bilistene tenker.

 

Veikryss: Viktig og huske på at bilførere ofte feilbedømmer avstand og hastighet.
De regner som regel med at motorsyklisten er lengre unna enn det som er reelt, og de anser   hastigheten som mindre enn den er.
Det er derfor viktig at du som motorsyklist regner med at bilisten ikke har sett deg.

Innhenting: Det at motorsyklister kommer hurtig bakfra, kan ofte komme som en overraskelse på bilisten. Dette er spesielt farlig når du kjører forbi og forankjørende skal svinge til venstre i et kryss, eller ved en avkjørsel. Når det gjelder kjøring mellom rekkene under køkjøring, kreves det en ekstra porsjon oppmerksomhet fra motorsyklisten sin side.

Blikkbruk: Av alle motorsykkelulykker er 27 % av de utforkjøringer.
Det om faktisk skjer, er at motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet.
Husk at sykkelen følger blikket.

Armene: Ved de fleste ulykkene hadde det vært mulig å gjennomføre svingen, bremsingen eller unnamanøveren,   men når motorsyklisten stivner går det galt. Du skal til enhver tid kunne vifte med albuene, også ved fullt nedlegg. Bruk ankler og lår til å forankre deg i sykkelen, mens mage og ryggmusker stiver av overkroppen slik at armene kan forbli løse.

Brems ofte: Veldig mange kollisjoner kunne vært unngått om motorsyklister var flinkere til å bruke bremsen. Lær deg bremsen å kjenne slik du kjenner din beste kamerat.

Ta hensyn til underlaget: På vår- og høstparten kan veiene være spesielt glatte.
Avpass gjerne farten og vær ekstra oppmerksomme etter det har regnet, da underlaget kan være spesielt sleipt og glatt.
Veigrepet er aldri likt overalt. Lær deg å lese veien.

Elgskilt: Kjører du i områder med mye elg bør du være årvåken og følge godt med. Spesielt i demringen og skumringen er det stor fare for å møte elgen.
Beveg blikket godt, se godt ut i veikantene.

Beskyttelsesutstyr: Hvis uhellet først er ute, kan beskyttelsesutstyr av god kvalitet redusere skadeomfanget betraktelig. Sørg alltid for å ha riktig utstyr av god kvalitet.