Artikler

• Historie»
Les om R-syklers bemerkelsesverdige historie og den evinnelige kampen om å stå øverst på tronen.

• Lover og regler » 
parkeringsbestemmelsene i de største byene, bøtesatser, lover og regler generelt.

• Diverse »
Få en oversikt over fotoboksene i vårt langstrakte land, les om atferd og sikkerhet i trafikken, sjekk av sykkel og en masse annet.

 

100-prosent.com © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

Satser for årsavgiften 2010
Av  100-prosent

Nytt år, nye muligheter og ny årsavgift.
Se de ny satsene her!

Vi har som i fjor veid satsene opp mot hverandre og sett på differansen mellom de gamle Vs årets satser.

Her er det som med foregående år noen endringer, men det kommer vel egentlig ikke som noen overraskelse.

Som sant kan sies er vel at de gir med den ene hånden og tar med den andre.

Om vi kan stå for utsagnet !?!

Sjekk nøye etter og døm selv.

(Hint; sjekk differansen mellom årsavgiften for mc 2008/2009 og sammenlign med 2010).


 

Type Kjøretøy

Sats i 2009

Sats i 2010

Differanse

a) personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3500 kg

2740 kroner

2790 kroner

 

+ 50 kroner

b) dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a) som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter.

3185 kroner

3245 kroner

+ 60 kroner

c) årsprøvekjennemerker for motorvogner

2740 kroner

2790 kroner

+ 50 kroner

d) campingtilhengere med egenvekt over 350 kg

1025 kroner

1045 kroner

+ 20 kroner

e) motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

1675 kroner

1705 kroner

+ 30 kroner

f).
1. Motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,
2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,
3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,
4. motorkjøretøy som er registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,
5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,
6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre

390 kroner

395 kroner

+ 5 kroner

 

Om man nå har tatt seg tid til å se på hva vi i fjor kalte et steg i riktig retning og sammenlignet det

med årsavgiften for 2010, kan man vel raskt konkludere med at vinningen går opp i spinningen, eller hva !?!

 

For de som ikke har sjekket kan det summeres så enkelt som at avgiften for motorsykkel gikk ned med

kr. 15,- i fjor og at den i år har økt med kr. 30,-


Blir vel noe som "Gi, ta, ta".